Μια Βραδιά στο Nightjar

Κείμενο του Φρανκ Δέξιππου.