Κάντε μια τελευταία…

Κρατήστε σημειώσεις και κάντε τον λογαριασμό.