Καρφωματάρα με 6 βήματα βγαλμένη από τα πιο υγρά όνειρα του Παναγιώτη Αναστόπουλου

6 βήματα ρε μλκες.