Αρκετά θαρραλέος ο Κλέων Γρηγοριάδης: «Ο Μαρινάκης κυβερνά την Ελλάδα, στέλνει υπαλλήλους του με μπράβους»

Για να δούμε αν θα του βγει σε καλό